METODIKA
Trendové elementy útočenia Seminár trénerov v Dunajskej Strede 9.10.2017  Spracoval Michal Hanek
Využitie prípravných hier v tréningovom procese mládeže „Keď tréner nepochopí systém pohybov tvoriacich hernú činnosť a jej prispôsobovanie sa k premenlivým herným situáciám, od ktorých závisí efektívnosť prípravy hráčov, dopúšťa sa chýb v tréningovom ...
Michal HIPP - organizácia hry v systéme 4-2-3-1. Prednáška Michala Hippa na seminári trénerov 24.6.2017 v Nitre v prílohe.
DOKUMENTY

DOKUMENTY

Slúži na vytvorenie evidencie trénerov registrovaných na Slovensku.

Tréner futbalu II. kvalifikačného stupňa ( podľa smerníc „JVS“ MŠVVaŠ SR ), kvalifikačnej triedy III., licencie UEFA „B“ ( podľa smerníc SFZ v súlade s trénerskou konvenciou UEFA ).

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top