METODIKA
Trendové elementy útočenia Seminár trénerov v Dunajskej Strede 9.10.2017  Spracoval Michal Hanek
Využitie prípravných hier v tréningovom procese mládeže „Keď tréner nepochopí systém pohybov tvoriacich hernú činnosť a jej prispôsobovanie sa k premenlivým herným situáciám, od ktorých závisí efektívnosť prípravy hráčov, dopúšťa sa chýb v tréningovom ...
Michal HIPP - organizácia hry v systéme 4-2-3-1. Prednáška Michala Hippa na seminári trénerov 24.6.2017 v Nitre v prílohe.

Kalendar 18

Ing. Tomáš Kozolka

Ing. Tomáš Kozolka

utorok, 24 október 2017 08:55

TMK zo dňa 16.10.2017

AKCIA: ZASADNUTIE TMK ZSFZ

Dátum: 16.10.2017        od 13:00 hod.        v Nitre

1) Berie na vedomie
a) Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 08 – 2017.

štvrtok, 30 marec 2017 19:04

TMK zo dňa 27.03.2017

AKCIA: ZASADNUTIE TMK ZSFZ

Dátum: 27. 03. 2017        od 11:00 hod.        v Nitre

1)    Berie na vedomie
a)    Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 01 – 2017
b)    Informáciu o príprave semináru predĺženia licencie UEFA B a  UEFA C z ObFZ v rámcu ZsFZ (ktorým končí licencia k 30.06.2017 alebo nestihli termín 31. 12. 2016) na dátum 24. 06. 2017 – miesto Nitra

štvrtok, 15 december 2016 18:33

TMK zo dňa 12.12.2016

AKCIA: ZASADNUTIE ROZŠÍRENEJ  TMK ZSFZ


Dátum: 12. 12. 2016        od 14:00 hod.        v Nitre


1)    Berie na vedomie
a)    Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 10 – 2016.
b)    Informáciu o priebehu seminára predĺženia UEFA B licencie – 10.12.2016 – miesto Nitra, KC SPU – ŠD Bernolák

štvrtok, 20 október 2016 09:56

TMK zo dňa 17.10.2016

ZASADNUTIE UŽŠEJ TMK ZSFZ


Dátum: 17.10.2016        od 10:00 hod.        v Nitre

1)    Berie na vedomie
a)    Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 09 – 2016.
b)    Kontrolu trénerov v ISSF pre súťaže ZsFZ, odporučenie fyzických kontrol vybraných zápasov podľa plánu kontrol.

nedeľa, 02 október 2016 18:30

TMK zo dňa 12.9.2016

 ZASADNUTIE UŽŠEJ TMK ZSFZ


Dátum: 12.09.2016        od 10:00 hod.        v Nitre

Berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 08 – 2016.

Informáciu o kontrole trénerov v rámci súťaží ZsFZ – kluby spĺňajú v zmysle zápisov podmienku kvalifikovaného trénera, avšak môže sa stále diať prepožičiavanie licencie.

Informáciu o príprave semináru UFTS – téma práca s mládežou. V prípade uzavretia pozvánky bude distribuovaná na jednotlivé ObFZ. Plánované miesta Trenčín, Žilina.

pondelok, 15 august 2016 10:39

TMK zo dňa 15.8.2016

ZASADNUTIE UŽŠEJ TMK ZSFZ


Dátum: 15.08.2016        od 10:00 hod.        v Nitre

 1. Berie na vedomie
  1. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 06 – 2016.
  2. Informáciu o školeniach – UEFA B a Grassroots C
  3. Informáciu o príprave semináru UFTS – téma práca s mládežou
pondelok, 30 máj 2016 20:20

TMK zo dňa 30.5.2016

AKCIA: ZASADNUTIE UŽŠEJ TMK ZSFZ


Dátum: 25. 04. 2016        od 10:00 hod. v Nitre

1)    Berie na vedomie
a)    Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 04 – 2016.
b)    Správu o čerpaní rozpočtu TMK ZsFZ (1 – 4 mes.) – výdavky zasadnutia TMK ZsFZ (223,30 €), školenie – príjem (2 940,00 €) a výdavky (3 361,49 €).

 

piatok, 29 apríl 2016 16:15

TMK zo dňa 25.4.2016

AKCIA: ZASADNUTIE UŽŠEJ TMK ZSFZ


Dátum: 25. 04. 2016        od 10:00 hod.        v Nitre

1)Berie na vedomie

 1. kontrolu plnenia uznesení a úloh z 03 – 2016
 2. správu o organizovaní kurzu UEFA B – R. Vincúr
 3. správu o činnosti KM ZsFZ – J. Pisár – činnosť v rámci projektu PTM
 4. plán prípravy výberu ZsFZ na turnaj reprezentácia SVK (amatéri)
 5. prípravu semináru ÚFTS – Trenčín 16.05.2016 (viac info na www.ufts.skwww.trenerportal.sk) – venovať pozornosť propagácií v rámci ObFZ

 

pondelok, 04 apríl 2016 21:58

TMK zo dňa 21.3.2016

AKCIA: ZASADNUTIE UŽŠEJ TMK ZSFZ


Dátum: 21. 03. 2016        od 10:00 hod.        v Nitre

1)Berie na vedomie

 

 1. kontrolu plnenia uznesení a úloh z 1 – 2016
 2. prezentáciu „Koordinácia vzdelávania medzi SFZ – RFZ – ObFZ“ – vzdelávanie pod patronátom SFZ riadené regionálnym koordinátorom. (autor Zsolt Pakusza, Ján Greguš)
utorok, 20 október 2015 16:15

TMK zo dňa 20.10.2015

AKCIA: ZASADNUTIE UŽŠEJ TMK ZSFZ

Dátum: 20.10. 2015        od 09:00 hod.        v Nitre

1)    Berie na vedomie
a)    kontrolu plnenia uznesení a úloh z 09 – 2015

Strana 1 z 2

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top