METODIKA
Trendové elementy útočenia Seminár trénerov v Dunajskej Strede 9.10.2017  Spracoval Michal Hanek
Využitie prípravných hier v tréningovom procese mládeže „Keď tréner nepochopí systém pohybov tvoriacich hernú činnosť a jej prispôsobovanie sa k premenlivým herným situáciám, od ktorých závisí efektívnosť prípravy hráčov, dopúšťa sa chýb v tréningovom ...
Michal HIPP - organizácia hry v systéme 4-2-3-1. Prednáška Michala Hippa na seminári trénerov 24.6.2017 v Nitre v prílohe.
Mgr. Milan Ivanka

Mgr. Milan Ivanka

Autor portálu

Pri rozcvičke treba väčšiu pozornosť venovať tej partii, ktorú budeme pri nasledujúcom športe najviac zaťažovať.

Pár ukážok cvičení ktoré nájdete aj v knihe " Funkčný futbalový fitnes tréning " od autora portálu Mgr. Milana Ivanku

ivankaseminarZákladným predpokladom každého tréningového programu je vzdelávanie. Tým, že získame vedomosti o správnom pohybe, výžive, tréningu techniky, môžeme pripraviť hráčov na zlepšenie výkonnosti. Súčasne, oni znížia potenciál pre zranenie a vytvoria si návyky udržania  výkonnosti počas svojej športovej kariéry !!!

pondelok, 04 február 2013 09:10

Pohybové schopnosti

ivankaZáklad hernej kultivácie inovačné hypotézy vo futbalovom tréningu

ivankaTABATA – moderná metóda zvýšenia nielen výkonnosti, ale i kvality života.

sobota, 02 február 2013 19:38

Agilita

ivankaOd prvej deľby práce je zrejmé, že špecializácia na každom úseku vývoja spoločnosti určuje smer života ľudí na našej planéte a výnimkou nie je ani futbal. Táto publikácia je výsledkom spätnej väzby z používania DVD Agilita vo futbale. Pozitívna reakcia a záujem veľkej časti trénerskej, ale i hráčskej verejnosti nás viedla k podnetu vytvoriť učebný text ako určitý teoretický návod pre tréning agility vo futbale.

Crossfit je vo svojej podstate silovo-kondičný tréning využívaný v ozbrojených zložkách, bezpečnostných zložkách, u bojovníkov vo voľnom štýle atď.

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top