METODIKA
Trendové elementy útočenia Seminár trénerov v Dunajskej Strede 9.10.2017  Spracoval Michal Hanek
Využitie prípravných hier v tréningovom procese mládeže „Keď tréner nepochopí systém pohybov tvoriacich hernú činnosť a jej prispôsobovanie sa k premenlivým herným situáciám, od ktorých závisí efektívnosť prípravy hráčov, dopúšťa sa chýb v tréningovom ...
Michal HIPP - organizácia hry v systéme 4-2-3-1. Prednáška Michala Hippa na seminári trénerov 24.6.2017 v Nitre v prílohe.
sobota, 14 marec 2015 21:02

PROGRAM PODPORY TALENTOVANÝCH HRÁČOV SFZ U12 – U15 Doporučený

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

 

 

 Materiál predložil: Jozef Jakuš - regionálny tréner mládeže ZsFZ

SFZ circle darkProgram podpory talentovaných hráčov Slovenského futbalového zväzu nahrádza projekt „Centralizovanej prípravy“ a jeho hlavnou úlohou je vyhľadávanie a podpora talentovaných mladých hráčov vo vekových kategóriách U12 – U15 na úrovni oblastných a regionálnych výberov.

Pre koncepčnú prácu s talentovanými mladými hráčmi sa jedná o najdôležitejšie vekové kategórie. Jedná sa o obdobie „predprípravy“ pre reprezentačné družstvá SR.

 

Cieľ:

 1. Zabezpečiť kvalitný tréningový proces pre mladých hráčov vo vekových kategóriách U12 – U14.
 2. Získať informácie o čo najväčšom počte talentovaných hráčov vo vekových kategóriách U12 – U14.
 3. Vyhľadávanie talentovaných hráčov pre potreby vrcholového futbalu.

Organizácia.

Oblastné futbalové výbery.

 • Pre každú vekovú kategóriu U12, U13 a U14 pravidelne 1-krát do mesiaca počas mesiacov marec, apríl, máj, jún, august, september, október a november (t.j. 8-krát počas jedného kalendárneho roka) vždy prvý, alebo druhý pondelok v mesiaci v popoludňajších hodinách zorganizovať tréningový zraz, kde hráči absolvujú 1 TJ + 30 min. teóriu na úrovni Oblastných futbalových zväzov (38) – Oblastné futbalové výbery.
 • Počet hráčov v jednej kategórii na jednom tréningovom zraze 10 (8-9 hráčov + 2-1 brankár) pri otvorenom systéme výberu hráčov (na každom zraze môžu byť 4-5 noví hráči), pričom všetky tri výbery sa súčasne stretávajú na jednej tréningovej ploche, U12 a U13 na jednej polovici ihriska a U14 na druhej polovici ihriska, kde pri každej vekovej kategórii je jeden tréner.
 • V kategórii U12 bude ťažisko výberu zostavené hlavne z hráčov mimo futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ (Útvarov talentovanej mládeže a futbalových klubov s licenciou Grassroots).
 • V kategórii U13 bude ťažisko výberu zostavené hlavne z hráčov futbalových klubov bez licencie mládeže SFZ a hráčov z futbalových klubov s licenciou Grassroots.
 • V kategórii U14 bude výber zostavený z hráčov bez ohľadu na klubovú príslušnosť (licenciu mládeže SFZ).

Pozn.: Do oblastných futbalových výberov U12 – U14 sa odporúča zaradiť aj dievčatá.

Regionálne futbalové výbery.

 • Pre každú vekovú kategóriu U12 a U13 pravidelne 1-krát do mesiaca počas mesiacov apríl, máj, september a október (t.j. 4-krát počas jedného kalendárneho roka s počtom hráčov 22 + 3 brankári) vždy tretí pondelok v mesiaci v popoludňajších hodinách zorganizovať jeden tréningový zraz, kde hráči absolvujú 1 TJ + 30 min. teóriu na úrovni Regionálnych futbalových zväzov (4) – Regionálne futbalové výbery.
 • Pre vekovú kategóriu U14 pravidelne 1-krát do mesiaca počas mesiacov marec, apríl, jún, august, september a október (t.j. 6-krát počas jedného kalendárneho roka s počtom hráčov 22 + 3 brankári) vždy tretí pondelok v mesiaci zorganizovať jeden celodenný tréningový zraz, kde hráči absolvujú 2 TJ (min. 3 krát za kalendárny rok odohrať namiesto jednej TJ prípravný zápas s ÚTM) + 30 min. teóriu a zabezpečí sa im obed na úrovni Regionálnych futbalových zväzov (4) – Regionálne futbalové výbery.
 • Pre vekovú kategóriu U15 1-krát v roku v mesiaci august (t.j. 1-krát počas jedného kalendárneho roka s počtom hráčov 27 + 3 brankári) zorganizovať jeden celodenný tréningový zraz, kde hráči absolvujú 2 TJ + 30 min. teóriu a zabezpečí sa im obed na úrovni Regionálnych futbalových zväzov (4) – Regionálne futbalové výbery.
 • Tréningové zrazy budú realizované na tréningových plochách futbalových klubov bez licencie mládeže SFZ (nemenných počas celého kalendárneho roka).
 • V kategórii U12 bude ťažisko výberu zostavené hlavne z hráčov mimo futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ (Útvarov talentovanej mládeže a futbalových klubov s licenciou Grassroots).
 • V kategórii U13 bude ťažisko výberu zostavené hlavne z hráčov futbalových klubov bez licencie mládeže SFZ a hráčov z futbalových klubov s licenciou Grassroots.
 • V kategórii U14 bude výber zostavený z hráčov bez ohľadu na klubovú príslušnosť (licenciu mládeže SFZ).

Pozn.: Do regionálnych futbalových výberov U12 – U13 sa odporúča zaradiť aj dievčatá.

 • Obsah:
 • Nácvik a zdokonaľovanie Herných činností jednotlivca (útočné/obranné),
 • Malé formy prípravných hier 1:1 – 4:4 (na úrovni regionálnych výberov aj na úrovni 7:7 – 11:11, kde ťažiskom bude základná organizácia hry družstva a úlohy hráčov na jednotlivých postoch – v menšej miere),
 • Pohybové hry,
 • Rôzne formy súťaží a jednoduché testovanie (HČJ, rýchlosť).

Pozn.: budú vypracované presné konspekty TJ a konkrétne testy.

Letné športové sústredenia.

 • Pre vekové kategórie U 12 a U13 organizácia 6-dňového (pondelok – sobota) Letného športového sústredenia na úrovni regionálnych výberov (v každom regióne) o počte hráčov 25 v každej vekovej kategórii (t.j. spolu 50 hráčov v jednom Letnom športovom sústredení v jednom regióne, 22 hráčov + 3 brankári v jednej vekovej kategórii). Hráči absolvujú 2 TJ v rámci jedného dňa so zameraním na všeobecný pohybový rozvoj, pohybové hry a futbal.
 • Výber do LŠS bude zostavený z hráčov bez ohľadu na klubovú príslušnosť (licenciu mládeže SFZ), pričom ťažisko výberov bude zostavené hlavne z hráčov mimo FK s licenciou mládeže SFZ, prípadne z FK s licenciou Grassroots.

Pozn.: Do LŠS U12 – U13 sa odporúča zaradiť aj dievčatá.

Regionálne turnaje (turnaje regionálnych výberov).

 • Organizácia 2 turnajov regionálnych výberov vo vekovej kategórii U14 v mesiacoch september a máj a turnaj regionálnych výberov vo vekovej kategórii U15 v mesiaci august nasledujúceho súťažného ročníka (18 hráčov + 2 brankári v jednom regionálnom výbere). Z tohto turnaja regionálnych výberov U 15 vzniká prvé reprezentačné družstvo SR 15. Trvanie RT je spravidla 5 dní (sobota – streda), kde v sobotu absolvujú hráči vo svojich regiónoch po zraze 2 TJ, v nedeľu je príchod do miesta RT a hracie dni sú pondelok, utorok, streda.
 • Výber na RT bude zostavený z hráčov bez ohľadu na klubovú príslušnosť (licenciu mládeže SFZ).

Personálne zabezpečenie.

 • Zodpovedný za termínovú listinu, zabezpečenie tréningovej plochy, za celkovú organizáciu, vyhodnotenie a zostavenie realizačných tímov je tréner mládeže SFZ v príslušnom regióne.
 • Na každom tréningovom zraze výberov na úrovni ObFZ sú prítomní 3 tréneri (jeden pre každú vekovú kategóriu) a zdravotník. Jeden z trénerov je zodpovedný za plnenie obsahovej časti TJ (hlavný tréner) a jeden za celkovú organizáciu.
 • Každý z trénerov musí mať platnú trénerskú licenciu minimálne UEFA B a na každom jednom tréningovom zraze musí byť hlavným trénerom profesionálny tréner z futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ v zmluvnom vzťahu so SFZ, ktorý má trénerskú licenciu minimálne UEFA A.
 • Hlavný tréner do 48 hodín doručuje písomné vyhodnotenie tréningového zrazu na predpísanom tlačive príslušnému trénerovi mládže v regióne, ktorí vyhodnotenia zosumarizujú a do ďalších 48 hodín aj s krátkym popisom doručia na ÚMaR SFZ. ÚMaR SFZ do konca mesiaca vypracuje a zverejní sumárnu správu o činnosti za aktuálny mesiac.
 • Pri tréningových zrazoch na úrovni regionálnych výberov U12 – U15 a turnajoch regionálnych výberov sú súčasťou realizačných tímov 2 tréneri (minimálne s platnou trénerskou licenciou UEFA B, z ktorých hlavným trénerom musí byť profesionálny tréner z futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ v zmluvnom vzťahu so SFZ s minimálnou trénerskou licenciou UEFA A) a lekár. Hlavný tréner do 48 hodín doručuje písomné vyhodnotenie tréningového zrazu na predpísanom tlačive príslušnému trénerovi mládže v regióne, ktorí vyhodnotenia zosumarizujú a do ďalších 48 hodín aj s krátkym popisom doručia na ÚMaR SFZ. ÚMaR SFZ do konca mesiaca vypracuje a zverejní sumárnu správu o činnosti za aktuálny mesiac.

Materiálno – technické zabezpečenie.

Na jeden tréningový zraz:

 • 30 futbalových lôpt (20 ks veľkosti č. 4 – kategórie U12, U13, 10 ks veľkosti č. 5 – kategória U15, pre každého hráča),
 • 3 sady “klobúčikov” (40 ks),
 • 30 zapichovacích tyčí,
 • 30 ks rozlišovacích viest (v troch farbách po 10 ks),
 • 6 koordinačných rebríkov.

Systém výberu hráčov – skauting.

Za výber hráčov do oblastných výberov je zodpovedný tréner mládeže SFZ v príslušnom regióne. Na výbere hráčov do oblastných výberov participujú profesionálni tréneri ÚTM a Grassroots v kategóriách žiakov a prípraviek v zmluvnom vzťahu so SFZ. Najmä v kategórii U12, v menšej miere aj U13 je potrebná intenzívna komunikácia trénerov mládeže SFZ v jednotlivých regiónoch s trénermi mládeže a funkcionármi v kluboch bez licencie mládeže SFZ.

Spracoval:

TÚ SFZ – ÚMaR

V Bratislave, 28. januára 2015

Videné 3291 krát Naposledy zmenené sobota, 14 marec 2015 21:25
Pavol Junek

Administrátor portálu

Pre písanie komentárov sa prihláste

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top