METODIKA
Trendové elementy útočenia Seminár trénerov v Dunajskej Strede 9.10.2017  Spracoval Michal Hanek
Využitie prípravných hier v tréningovom procese mládeže „Keď tréner nepochopí systém pohybov tvoriacich hernú činnosť a jej prispôsobovanie sa k premenlivým herným situáciám, od ktorých závisí efektívnosť prípravy hráčov, dopúšťa sa chýb v tréningovom ...
Michal HIPP - organizácia hry v systéme 4-2-3-1. Prednáška Michala Hippa na seminári trénerov 24.6.2017 v Nitre v prílohe.
štvrtok, 19 november 2015 12:56

TMK zo dňa 16.11.2015 Doporučený

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

AKCIA: ZASADNUTIE UŽŠEJ TMK ZSFZ


Dátum: 16. 11. 2015        od 10:00 hod.        v Nitre

1)    Berie na vedomie

a)    kontrolu plnenia uznesení a úloh z 10 – 2015.
b)    správu kontrolnej komisie – tréneri v súťažiach ZsFZ
c)    splnenie úloh v oblasti získania akreditácie v ObFZ Nitra, Prievidza, Senica a ZsFZ
d)    správu, vyhodnotenie a zúčtovanie akcie „Region´s CUP“
e)    prípravu semináru UEFA B – 12.12.2015 v ŠH Olympia – príprava mládeže (praktické ukážky), prihlášky do 01.12.2015. Program, Prihlášky + poplatky sú zverejnené na www.trenerportal.sk (C licencia Grassroots (v prípade že neorganizuje seminár miestny ObFZ, UEFA B – 15 €).
f)    správu garanta vzdelávania ZsFZ – priebežná správa o vzdelávaní UEFA B licencia – ukončenie 17. 11. 2015, predpokladaný začiatok ďalšieho kurzu 16. 01. 2015, koniec 06. 06. 2015, zatiaľ prihlásených 26 uchádzačov na ďalší kurz – zber prihlášok pokračuje.


2)    Ukladá

a)    Regionálnemu trénerovi mládeže spracovať príspevok na tréner portál – vzorové tréningové jednotky
Termín: január 2016              Zodpovedný:     predseda KM ZsFZ

b)    Do 07. 12. 2015 vyhodnotiť dotazníky od klubov MRZ – vyhodnotenie 11tka roka – upozornenie na kluby za nesplnenie prvého termínu.
Termín: 07. 12. 2015            Zodpovedný:     predseda TMK ZsFZ,
sekretár TMK ZsFZ

c)    Zverejniť na webové stránky ObFZ – informáciu o vzdelávaní trénerov v ZsFZ
Termín: bez zbytočného odkladu          Zodpovedný:     predsedovia TMK z ObFZ
d)    Účasť na vyhodnotení roka 2015 ZsFZ – dňa 08. 12. 2015, reštaurácia Zlatá Sviňa (Nitra) – pozvánka bude poslaná
Termín: 08. 12. 2015          Zodpovedný:     členovia TMK ZsFZ

e)    Správu o činnosti TMK ZsFZ za rok 2015 na konferenciu ZsFZ
Termín: 28. 11. 2015           Zodpovedný:     sekretár TMK ZsFZ,
predseda TMK ZsFZ,
garant vzdelávania TMK ZsFZ


3)    Schvaľuje
a)    v prípade nereprezentatívnej vzorky na vyhodnotenie dotazníka 11-tka roka ZsFZ do 07. 12. 2015, vyhodnotiť na základe úspešnej reprezentácie výberu ZsFZ.


4)    Doporučuje
a)    Na základe požiadavky a informácie predsedu KM ZsFZ a obdobným problémom v otázke činnosti TMK doporučujeme VV ZsFZ o zaoberanie sa personálnej otázky riadenia TMK ObFZ Levice a KMaŠF ObFZ Levice, nakoľko súčasný stav nezodpovedá požiadavkám pre plnenie úloh stanovenými SFZ a ZsFZ.

Videné 1505 krát Naposledy zmenené sobota, 09 január 2016 18:11
Pre písanie komentárov sa prihláste

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top