METODIKA
POZITÍVNY KOUČING TOUR 2018. Aké to bolo? Na úvod trochu štatistických údajov. Absolvovali sme prednáškovo-debatné turné po šiestich mestách Slovenska: Nitra, Trnava, Banská Bystrica, Košice, Prešov, Poprad. Na zhruba trojhodinovom sedení so ...
Špecifiká v hernej príprave mládeže aj s video ukážkami Patrik Mojžiš - tréner mládeže MŠK Žilina U14 Filozofia- Tréningový proces- Stratégia hry- Dominantný futbal- Mentálna príprava- Koučing
Prevencia zranení vo futbale, svalové zranenia a ... MUDr. Ján Baťalík - lekár reprezentačného družstva SR Svalová rovnováha a stabilné ťažisko je základný predpoklad na rast a progres v tréningovom procese bez zranení.A. Svalová rovnováha – správne ...
Trendové elementy útočenia Seminár trénerov v Dunajskej Strede 9.10.2017  Spracoval Michal Hanek
Využitie prípravných hier v tréningovom procese mládeže „Keď tréner nepochopí systém pohybov tvoriacich hernú činnosť a jej prispôsobovanie sa k premenlivým herným situáciám, od ktorých závisí efektívnosť prípravy hráčov, dopúšťa sa chýb v tréningovom ...
Michal HIPP - organizácia hry v systéme 4-2-3-1. Prednáška Michala Hippa na seminári trénerov 24.6.2017 v Nitre v prílohe.

Video seminár Nitra 06/2018

Seminár trénerov 06/2018 Roman Hudec 1.časť Roman Hudec 2.časť Roman Hudec 3.časť Rasťo Bôžik 1.časť - teória Rasťo Bôžik 2.časť - teória Rasťo Bôžik 3.časť - prax Rasťo Bôžik 4.časť - prax Rasťo Bôžik 5.časť - prax
sobota, 14 marec 2015 21:02

PROGRAM PODPORY TALENTOVANÝCH HRÁČOV SFZ U12 – U15 Doporučený

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

 

 

 Materiál predložil: Jozef Jakuš - regionálny tréner mládeže ZsFZ

SFZ circle darkProgram podpory talentovaných hráčov Slovenského futbalového zväzu nahrádza projekt „Centralizovanej prípravy“ a jeho hlavnou úlohou je vyhľadávanie a podpora talentovaných mladých hráčov vo vekových kategóriách U12 – U15 na úrovni oblastných a regionálnych výberov.

Pre koncepčnú prácu s talentovanými mladými hráčmi sa jedná o najdôležitejšie vekové kategórie. Jedná sa o obdobie „predprípravy“ pre reprezentačné družstvá SR.

 

Cieľ:

 1. Zabezpečiť kvalitný tréningový proces pre mladých hráčov vo vekových kategóriách U12 – U14.
 2. Získať informácie o čo najväčšom počte talentovaných hráčov vo vekových kategóriách U12 – U14.
 3. Vyhľadávanie talentovaných hráčov pre potreby vrcholového futbalu.

Organizácia.

Oblastné futbalové výbery.

 • Pre každú vekovú kategóriu U12, U13 a U14 pravidelne 1-krát do mesiaca počas mesiacov marec, apríl, máj, jún, august, september, október a november (t.j. 8-krát počas jedného kalendárneho roka) vždy prvý, alebo druhý pondelok v mesiaci v popoludňajších hodinách zorganizovať tréningový zraz, kde hráči absolvujú 1 TJ + 30 min. teóriu na úrovni Oblastných futbalových zväzov (38) – Oblastné futbalové výbery.
 • Počet hráčov v jednej kategórii na jednom tréningovom zraze 10 (8-9 hráčov + 2-1 brankár) pri otvorenom systéme výberu hráčov (na každom zraze môžu byť 4-5 noví hráči), pričom všetky tri výbery sa súčasne stretávajú na jednej tréningovej ploche, U12 a U13 na jednej polovici ihriska a U14 na druhej polovici ihriska, kde pri každej vekovej kategórii je jeden tréner.
 • V kategórii U12 bude ťažisko výberu zostavené hlavne z hráčov mimo futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ (Útvarov talentovanej mládeže a futbalových klubov s licenciou Grassroots).
 • V kategórii U13 bude ťažisko výberu zostavené hlavne z hráčov futbalových klubov bez licencie mládeže SFZ a hráčov z futbalových klubov s licenciou Grassroots.
 • V kategórii U14 bude výber zostavený z hráčov bez ohľadu na klubovú príslušnosť (licenciu mládeže SFZ).

Pozn.: Do oblastných futbalových výberov U12 – U14 sa odporúča zaradiť aj dievčatá.

Regionálne futbalové výbery.

 • Pre každú vekovú kategóriu U12 a U13 pravidelne 1-krát do mesiaca počas mesiacov apríl, máj, september a október (t.j. 4-krát počas jedného kalendárneho roka s počtom hráčov 22 + 3 brankári) vždy tretí pondelok v mesiaci v popoludňajších hodinách zorganizovať jeden tréningový zraz, kde hráči absolvujú 1 TJ + 30 min. teóriu na úrovni Regionálnych futbalových zväzov (4) – Regionálne futbalové výbery.
 • Pre vekovú kategóriu U14 pravidelne 1-krát do mesiaca počas mesiacov marec, apríl, jún, august, september a október (t.j. 6-krát počas jedného kalendárneho roka s počtom hráčov 22 + 3 brankári) vždy tretí pondelok v mesiaci zorganizovať jeden celodenný tréningový zraz, kde hráči absolvujú 2 TJ (min. 3 krát za kalendárny rok odohrať namiesto jednej TJ prípravný zápas s ÚTM) + 30 min. teóriu a zabezpečí sa im obed na úrovni Regionálnych futbalových zväzov (4) – Regionálne futbalové výbery.
 • Pre vekovú kategóriu U15 1-krát v roku v mesiaci august (t.j. 1-krát počas jedného kalendárneho roka s počtom hráčov 27 + 3 brankári) zorganizovať jeden celodenný tréningový zraz, kde hráči absolvujú 2 TJ + 30 min. teóriu a zabezpečí sa im obed na úrovni Regionálnych futbalových zväzov (4) – Regionálne futbalové výbery.
 • Tréningové zrazy budú realizované na tréningových plochách futbalových klubov bez licencie mládeže SFZ (nemenných počas celého kalendárneho roka).
 • V kategórii U12 bude ťažisko výberu zostavené hlavne z hráčov mimo futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ (Útvarov talentovanej mládeže a futbalových klubov s licenciou Grassroots).
 • V kategórii U13 bude ťažisko výberu zostavené hlavne z hráčov futbalových klubov bez licencie mládeže SFZ a hráčov z futbalových klubov s licenciou Grassroots.
 • V kategórii U14 bude výber zostavený z hráčov bez ohľadu na klubovú príslušnosť (licenciu mládeže SFZ).

Pozn.: Do regionálnych futbalových výberov U12 – U13 sa odporúča zaradiť aj dievčatá.

 • Obsah:
 • Nácvik a zdokonaľovanie Herných činností jednotlivca (útočné/obranné),
 • Malé formy prípravných hier 1:1 – 4:4 (na úrovni regionálnych výberov aj na úrovni 7:7 – 11:11, kde ťažiskom bude základná organizácia hry družstva a úlohy hráčov na jednotlivých postoch – v menšej miere),
 • Pohybové hry,
 • Rôzne formy súťaží a jednoduché testovanie (HČJ, rýchlosť).

Pozn.: budú vypracované presné konspekty TJ a konkrétne testy.

Letné športové sústredenia.

 • Pre vekové kategórie U 12 a U13 organizácia 6-dňového (pondelok – sobota) Letného športového sústredenia na úrovni regionálnych výberov (v každom regióne) o počte hráčov 25 v každej vekovej kategórii (t.j. spolu 50 hráčov v jednom Letnom športovom sústredení v jednom regióne, 22 hráčov + 3 brankári v jednej vekovej kategórii). Hráči absolvujú 2 TJ v rámci jedného dňa so zameraním na všeobecný pohybový rozvoj, pohybové hry a futbal.
 • Výber do LŠS bude zostavený z hráčov bez ohľadu na klubovú príslušnosť (licenciu mládeže SFZ), pričom ťažisko výberov bude zostavené hlavne z hráčov mimo FK s licenciou mládeže SFZ, prípadne z FK s licenciou Grassroots.

Pozn.: Do LŠS U12 – U13 sa odporúča zaradiť aj dievčatá.

Regionálne turnaje (turnaje regionálnych výberov).

 • Organizácia 2 turnajov regionálnych výberov vo vekovej kategórii U14 v mesiacoch september a máj a turnaj regionálnych výberov vo vekovej kategórii U15 v mesiaci august nasledujúceho súťažného ročníka (18 hráčov + 2 brankári v jednom regionálnom výbere). Z tohto turnaja regionálnych výberov U 15 vzniká prvé reprezentačné družstvo SR 15. Trvanie RT je spravidla 5 dní (sobota – streda), kde v sobotu absolvujú hráči vo svojich regiónoch po zraze 2 TJ, v nedeľu je príchod do miesta RT a hracie dni sú pondelok, utorok, streda.
 • Výber na RT bude zostavený z hráčov bez ohľadu na klubovú príslušnosť (licenciu mládeže SFZ).

Personálne zabezpečenie.

 • Zodpovedný za termínovú listinu, zabezpečenie tréningovej plochy, za celkovú organizáciu, vyhodnotenie a zostavenie realizačných tímov je tréner mládeže SFZ v príslušnom regióne.
 • Na každom tréningovom zraze výberov na úrovni ObFZ sú prítomní 3 tréneri (jeden pre každú vekovú kategóriu) a zdravotník. Jeden z trénerov je zodpovedný za plnenie obsahovej časti TJ (hlavný tréner) a jeden za celkovú organizáciu.
 • Každý z trénerov musí mať platnú trénerskú licenciu minimálne UEFA B a na každom jednom tréningovom zraze musí byť hlavným trénerom profesionálny tréner z futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ v zmluvnom vzťahu so SFZ, ktorý má trénerskú licenciu minimálne UEFA A.
 • Hlavný tréner do 48 hodín doručuje písomné vyhodnotenie tréningového zrazu na predpísanom tlačive príslušnému trénerovi mládže v regióne, ktorí vyhodnotenia zosumarizujú a do ďalších 48 hodín aj s krátkym popisom doručia na ÚMaR SFZ. ÚMaR SFZ do konca mesiaca vypracuje a zverejní sumárnu správu o činnosti za aktuálny mesiac.
 • Pri tréningových zrazoch na úrovni regionálnych výberov U12 – U15 a turnajoch regionálnych výberov sú súčasťou realizačných tímov 2 tréneri (minimálne s platnou trénerskou licenciou UEFA B, z ktorých hlavným trénerom musí byť profesionálny tréner z futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ v zmluvnom vzťahu so SFZ s minimálnou trénerskou licenciou UEFA A) a lekár. Hlavný tréner do 48 hodín doručuje písomné vyhodnotenie tréningového zrazu na predpísanom tlačive príslušnému trénerovi mládže v regióne, ktorí vyhodnotenia zosumarizujú a do ďalších 48 hodín aj s krátkym popisom doručia na ÚMaR SFZ. ÚMaR SFZ do konca mesiaca vypracuje a zverejní sumárnu správu o činnosti za aktuálny mesiac.

Materiálno – technické zabezpečenie.

Na jeden tréningový zraz:

 • 30 futbalových lôpt (20 ks veľkosti č. 4 – kategórie U12, U13, 10 ks veľkosti č. 5 – kategória U15, pre každého hráča),
 • 3 sady “klobúčikov” (40 ks),
 • 30 zapichovacích tyčí,
 • 30 ks rozlišovacích viest (v troch farbách po 10 ks),
 • 6 koordinačných rebríkov.

Systém výberu hráčov – skauting.

Za výber hráčov do oblastných výberov je zodpovedný tréner mládeže SFZ v príslušnom regióne. Na výbere hráčov do oblastných výberov participujú profesionálni tréneri ÚTM a Grassroots v kategóriách žiakov a prípraviek v zmluvnom vzťahu so SFZ. Najmä v kategórii U12, v menšej miere aj U13 je potrebná intenzívna komunikácia trénerov mládeže SFZ v jednotlivých regiónoch s trénermi mládeže a funkcionármi v kluboch bez licencie mládeže SFZ.

Spracoval:

TÚ SFZ – ÚMaR

V Bratislave, 28. januára 2015

Videné 3944 krát Naposledy zmenené sobota, 14 marec 2015 21:25
Pavol Junek

Administrátor portálu

Pre písanie komentárov sa prihláste

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top
Súbory cookie nám uľahčujú poskytovať pre Vás naše služby. Používaním týchto stránok nám dávate súhlas používať súbory cookie. Zároveň súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov na tejto stránke.
Viac informácií o cookie a ochrane osobných údajov na stránke www.trenerportal.sk Súhlasím