pondelok, 05 jún 2017 11:37

TMK zo dňa 22.05.2017

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

AKCIA: ZASADNUTIE TMK ZSFZ

Dátum: 22. 05. 2017        od 10:00 hod.        v Nitre

 

1)    Berie na vedomie
a)    Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 02 – 2017.

b)    Informáciu o priebehu  aktuálneho školenia trénerov na  UEFA B licenciu a stavu príprav k semináru na predĺženie licencií UEFA „B“ a „C“ licencie dňa 24.06.2017.
c)    Informáciu o kontrole licencií trénerov v zmysle RS ZsFZ,  prejednaní nedostatkov      u klubov pôsobiacich  v súťažiach ZsFZ s predsedom KRaD ZsFZ v zmysle elektronických zápisov a, postúpenie zoznamu klubov nedodržujúcich   podmienky dané RS ZsFZ na ročník 2016/2017 k riešeniu na ŠTK a DK ZsFZ.
d)    Informáciu z U/05/2017 z 09.05.2017

2)    Schvaľuje

a) Plán prípravy Výberu ZsFZ na kvalifikačné obdobie pre ME amatérov, tak ako bol predložený VV ZsFZ ešte pred jeho zasadnutím (máj 2017) v plnom znení.
b) Obsahový plán semináru k predĺženiu  trénerských licencií dňa 24.06.2017.

3)    Ukladá

a)    Zástupcovi KM a ŠF splnenie požiadavky TMK pre trenerportál.                                                                                                                                 
b)    Členom TMK bezpodmienečnú povinnosť účasti na TMK dňa 12.06.2017 z titulu organizačného zabezpečenia semináru dňa 24.06.2017 !
c)    Predsedovi TMK prejednať návrhy do RS na nový súťažný ročník 2017/2018.

4) Doporučuje

a) VV ZsFZ zaoberať sa stanoviskom TMK ZsFZ k príprave Výberu ZsFZ daného prílohou tohto uznesenia

 

Videné 1060 krát Naposledy zmenené pondelok, 05 jún 2017 11:46
Pre písanie komentárov sa prihláste

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top
Súbory cookie nám uľahčujú poskytovať pre Vás naše služby. Používaním týchto stránok nám dávate súhlas používať súbory cookie. Zároveň súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov na tejto stránke.