Vytlačiť túto stránku
utorok, 13 jún 2017 16:20

TMK zo dňa 12.06.2017

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)


AKCIA: ZASADNUTIE TMK ZSFZ

Dátum: 12. 06. 2017        od 13:00 hod.        v Nitre

 

1)    Berie na vedomie
a)    Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 04 – 2017.
b)    Informáciu o príprave kurzov UEFA C Grassroots licencie v jednotlivých ObFZ (letné mesiace len v Nitre).

c)    Informáciu o prebiehajúcom kurze UEFA B v rámci ZsFZ, skúšky 01. 07. 2017, následný kurz záleží od počtu prihlásených, predpoklad 08/2017.
d)    Informáciu o príprave semináru na predĺženie licencie UEFA B a  UEFA C z ObFZ v rámcu ZsFZ (ktorým končí licencia k 30.06.2017 alebo nestihli termín 31. 12. 2016) na dátum 24. 06. 2017 – miesto Nitra – sídlo ZsFZ.
e)    závery z rokovania predsedu TMK ZsFZ s technickým úsekom ohľadom účasti kvalifikovaných trénerov v majstrovských zápasich mužstiev s platnými licenciami.
f)    závery z rokovania predsedu TMK ZsFZ s predsedom ŠTK ZsFZ ohľadom vzdelávania trénerov.

2)    Schvaľuje
a)    zloženie členov komisie pre skúšky UEFA B 01. 07. 2017 – Hanák, Vincúr, Rosinský, Mojžiš, Buransky, Kozolka
b)    zloženie organizačného zabezpečenia pre seminár 24.06.2017 – Hanák, Vincúr, Junek, Pisár, Buransky

3)    Ukladá             
a)    Vypracovať výročnú správu TMK ZsFZ za súťažný ročník 2016/2017 – zodpovedný tajomník TMK ZsFZ + predseda TMK ZsFZ, termín do 21. 06. 2017 do 16:00 hod.
b)    Osloviť predsedov TMK ObFZ v rámci pôsobnosti ZsFZ  prostredníctvom elektronickej pošty (ASAP) s odpoveďou do 31.07.2017 nahlásiť trénerov na ocenenie mládežníckych trénerov – zodpovedný tajomník TMK ZsFZ
c)    Spracovať aktualizovaný plagát k semináru UEFA B - 24.06.2017 – zodpovedný člen TMK P. Junek, poslať členom TMK ZsFZ na vedomie a zverejnenie, termín (ASAP).
d)    Pozvať GR sekretára SFZ na seminár 24.06.2017 – zodpovedný predseda TMK ZsFZ
e)    Zabezpečiť ozvučenie na ihrisko ČFK Nitra v rámci seminára 24. 06. 2017 – zodpovedný predseda TMK ZsFZ.

 

 

Videné 1115 krát Naposledy zmenené utorok, 13 jún 2017 16:28
Pre písanie komentárov sa prihláste