METODIKA
Trendové elementy útočenia Seminár trénerov v Dunajskej Strede 9.10.2017  Spracoval Michal Hanek
Využitie prípravných hier v tréningovom procese mládeže „Keď tréner nepochopí systém pohybov tvoriacich hernú činnosť a jej prispôsobovanie sa k premenlivým herným situáciám, od ktorých závisí efektívnosť prípravy hráčov, dopúšťa sa chýb v tréningovom ...
Michal HIPP - organizácia hry v systéme 4-2-3-1. Prednáška Michala Hippa na seminári trénerov 24.6.2017 v Nitre v prílohe.

Kalendar 18

Mgr. Milan Ivanka

Mgr. Milan Ivanka

Autor portálu

Pri rozcvičke treba väčšiu pozornosť venovať tej partii, ktorú budeme pri nasledujúcom športe najviac zaťažovať.

Pár ukážok cvičení ktoré nájdete aj v knihe " Funkčný futbalový fitnes tréning " od autora portálu Mgr. Milana Ivanku

ivankaseminarZákladným predpokladom každého tréningového programu je vzdelávanie. Tým, že získame vedomosti o správnom pohybe, výžive, tréningu techniky, môžeme pripraviť hráčov na zlepšenie výkonnosti. Súčasne, oni znížia potenciál pre zranenie a vytvoria si návyky udržania  výkonnosti počas svojej športovej kariéry !!!

pondelok, 04 február 2013 09:10

Pohybové schopnosti

ivankaZáklad hernej kultivácie inovačné hypotézy vo futbalovom tréningu

ivankaTABATA – moderná metóda zvýšenia nielen výkonnosti, ale i kvality života.

sobota, 02 február 2013 19:38

Agilita

ivankaOd prvej deľby práce je zrejmé, že špecializácia na každom úseku vývoja spoločnosti určuje smer života ľudí na našej planéte a výnimkou nie je ani futbal. Táto publikácia je výsledkom spätnej väzby z používania DVD Agilita vo futbale. Pozitívna reakcia a záujem veľkej časti trénerskej, ale i hráčskej verejnosti nás viedla k podnetu vytvoriť učebný text ako určitý teoretický návod pre tréning agility vo futbale.

Crossfit je vo svojej podstate silovo-kondičný tréning využívaný v ozbrojených zložkách, bezpečnostných zložkách, u bojovníkov vo voľnom štýle atď.

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top