štvrtok, 29 október 2015 15:56

Mentálna príprava hráča Doporučený

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

JE MENTÁLNA PRÍPRAVA NAOZAJ DÔLEŽITÁ ?

Mentálna športová príprava, mentálny športový coaching je systematická metóda tréningu zameraná na rozvoj mentálnych schopností. Každý výkon tvorí mentálny komponent. Berie sa ohľad na techniku, pohybové schopnosti, talent, avšak pokiaľ vynecháme mentálne tréningové metódy, športový výkon bude do značnej miery limitovaný.

Jeho začlenením alebo nezačlenením do tréningového procesu, sa zaoberajú mnohí tréneri, lekári, psychológovia....Je si však treba uvedomiť, že všetko čo vo svojom živote robíte, je dané rozhodnutím ktoré konáte. A vo futbale to platí dvojnásobne. V tomto prípade si naozaj môžete zvoliť len dve cesty a to, že buď budete vynikať alebo, že vynikať nebudete. Ak by som to mal formulovať presnejšie, môžete si vybrať, či sa necháte alebo nenecháte vystresovať vecami, ktoré sú v podstate mimo vašej kontroly, inak povedané, môžete si zvoliť, či budete pristupovať k prekážkam a reagovať na náročné situácie pozitívnym alebo negatívnym spôsobom. Nezabúdajte, že sú to vaše voľby a tie riadia kvalitu vášho výkonu. Ste to Vy, kto v tomto prípade má rozhodné slovo. Cieľom každého hráča a trénerov, by malo byť rozvinúť talent ako aj postoj, aby mohol byť považovaný za kompletného hráča. Veľa tímov je teraz dobre pripravených fyzicky, technicky a takticky. Preto si dovolím tvrdiť, že tréneri ktorí dokážu uvoľniť silu pozitívnych emócií, sú tréneri, ktorí sú na správnej ceste. Rád by som sa však vrátil k pôvodnej téme a tou je, či naozaj mentálna príprava je tak dôležitá. Je mnoho vecí, ktorým sme v minulosti pristupovali nie práve najlepšie. Začlenenie mentálneho tréningu je problém i súčasných trénerov. Osobne si myslím, že nie všetci tréneri vedia, čo vlastne mentálna príprava znamená. Je pravda, že ak chcem začleniť mentálny tréning do svojho tréningového procesu, musím začleniť mnoho nových vecí. A mám pocit, akoby sa toho niektorí tréneri báli. Nebojím sa ani poukázať, že ukážkovým príkladom nám môže byť práca Adriana Guľu, trénera MŠK Žilina, ktorý tzv. „mentalcouching “začal praktizovať už na svojom predchádzajúcom pôsobisku. Začiatky neboli ľahké, taktiež sa musel učiť nové veci, ak chcel napredovať. Som toho názoru, že to zvládol a zvláda bravúrne. Športová psychológia patrí medzi dôležitú zložku športovej prípravy. Pritom , vôbec nie som presvedčený, že každý tréner by mal mať zákonite vzdelanie psychologického zamerania. Nemenej dôležitým faktom však zostáva, že ak chceme dosiahnuť úspech, musí byť založený na pozitívnom psychickom postoji kombinovanom s ťažkou prácou efektívnej prípravy. Ak by sme to chceli premeniť na drobné, tímový úspech sa dostaví vtedy, ak každý jeden hráč tímu prevezme kontrolu nad svojim mentálnym a emocionálnym stavom. Isté je, že tento jeho postoj poháňa jeho vlastný výkon k dosiahnutiu určeného cieľa. Tu je však dôležité pripomenúť, že mentálne postoje musíme neustále rozvíjať.

Nie je na škodu veci, si kľúčové posolstvá pripomenúť:


- nikdy sa nevzdávam,
- verím v seba samého, za každých okolností,
- využijem neúspechy ako príležitosť poučiť sa na nich,
- nikdy sa nesmiem uspokojiť tým, aby bol druhý lepší ako ja,


Treba si uvedomiť, že pozitívne myslenie vedie k mentálnej odolnosti. Veľmi dôležitým prvkom na vplyv a výkonnosť hráča je samotný postoj trénera. Tréner musí mať stratégie, ktoré posilnia tento dôležitý proces. Dovolím si predostrieť určité kroky, ktoré možno považovať ako odporúčané. Jednak sú to osobné skúsenosti jednak skúsenosti nadobudnuté štúdiom danej problematiky.

Medzi priority patria:

- správny výber hráčov, ktorí majú charakter, majú víťaznú povahu,
- buďte im vzorom, pretože hlavne mladší hráči si berú z vás príklad....buď si ich získate alebo ich stratíte,
- učte hráčov, aby pristupovali k svojim povinnostiam zodpovedne a to aj mimo ihriska,
- tréneri by mali vytvárať emocionálnu inteligenciu v prípade neúspechu, mali by reagovať pokojne a rozumne,
- bezpochyby je nutné aby sa udržala rovnováha medzi prácou, oddychom, zotavením


Ak sme už načrtli, že mentálna príprava je neoddeliteľnou súčasťou športovej prípravy, je na mieste pripomenúť, aké by malo byť samotné prepojenie fyzických a mentálnych zručností. Musíme brať v úvahu, že telo a myseľ musia byť v súčinnosti. Už z dostupných materiálov a skúseností vieme, že ak chceme zabrániť zničeniu fyzickej prípravy nedostatočnou mentálnou prípravou, tréneri či chcú alebo nie, musia začleniť tréning mentálnych zručností do bežného fyzického tréningu. Pripomínam, že kedykoľvek, ak mu to situácia umožňuje. Ideálnym stavom pre trénera by bolo, ak by mal k dispozícii hráčov mentálne silných a odolných. Na druhej strane však musíme priznať, že je málo hráčov ktorých možno považovať za kompletných, silných, vo všetkých oblastiach. Ich profil sa naozaj skladá zo silných a slabých stránok. A práve pre trénerov plynie z toho určitá výhoda, že môžu použiť hodnotiace cvičenie za účelom vytvorenia komplexnej databázy silných a slabých stránok samotného hráča . Poslednou, ale veľmi významnou témou tohto príspevku je sebadôvera a sebavedomie hráčov. Sebavedomie je v podstate viera, že výzvy a úlohy ktoré pred nami stoja ,môžu byť prekonané. Čo však v prípade, ak mužstvo nemá sebavedomie ? Či chceme alebo nie, mal by túto záležitosť riešiť mentálny tréner. On vie ako pomôcť hráčom, trénerom, pomôcť im nájsť stratené sebavedomie.

Je potrebné využiť všetky možné prostriedky ako :

- zlepšenie komunikácie,
- premietanie motivačných filmov,
- zdôrazňovanie oddanosti

Uvedomme si, že nie všetci sme rovnakí. Máme hráčov, ktorí majú vysoké sebavedomie a patrične to dávajú najavo vytváraním vlastného pozitívneho obrazu, usmievajú sa, radi súťažia, sú samostatní, neobviňujú iných. Naopak hráči s nízkym sebavedomím sú veľmi negatívny, majú slabú koncentráciu, myslia iracionálne. Budovanie sebavedomia je nepretržitou úlohou nielen samotného trénera, ale celého tímu, ktorý je za úspechy zodpovedný.. K samotnému budovaniu sebavedomia predchádza mnoho faktorov. Hlavným stratégom a organizátorom však nakoniec, zostáva tréner. Ak chce tréner v tomto úsilí byť úspešný, musí vykonávať kroky, ktoré sú bezpodmienečne dôležité na dosiahnutie svojho cieľa.

Potrebné kroky:

- snažiť sa byť expertom a zároveň aj vzorom,
- pracovať tvrdo, ale nezabúdať v žiadnom prípade na zábavu,
- ak je dobrý výkon ,treba ho oceniť , pochváliť ,
- so všetkými hráčmi treba jednať s rešpektom,


Udržať si sebavedomie je neustály boj pozitív s negatívami. Preto tréner ak chce dosiahnuť úspech, mal by byť jeho program ladený pozitívne. Pri posilňovaní sebavedomia hráčov a tímu, je dôležitý dôraz trénera. Nemožno zabudnúť, že na sebavedomie hráčov má veľký vplyv osobnosť trénera, jeho štýl práce ako aj jeho samotná stratégia. Sebavedomie je postavené na skúsenosti a v podstate pochádza z úspechu. A práve úspech vo futbale je pravdepodobnejší, ak vybehnete na ihrisko s vedomím, že ste urobili všetko, čo ste mali. Tréneri sa často sťažujú, že mladým futbalistom chýba mentálna odolnosť. Výchova mladých je menej náročná a môže mladých futbalistov nechať nepripravených. Je pravda, že tréneri stále hľadajú hráčov s talentom a postojom, ale zároveň uznávajú, že limitujúcim faktorom pre väčšinu hráčov pri robení pokrokov nebude talent, ale mentálna odolnosť. Mentálna odolnosť je schopnosť fyzicky podávať taký výkon, k akému je hráč mentálne rozhodnutý. Zlyhanie získať mentálnu odolnosť je takmer vždy problémom samotného hráča. Každý hráč podstupuje vnútorno-osobný boj, keď sa rozhoduje, či jeho vnútorný dialóg bude pozitívny alebo negatívny. Je to výsada hlavne tých hráčov, ktorí majú tendenciu stratiť sebadôveru a sebavedomie pri chybách ako aj neúspechoch. Pre nich to môže byť naozaj, udržať si mentálnu odolnosť každodenným problémom. Mentálna sila tímu je založená na každom hráčovi. Kľúčovou časťou tohto nekončiaceho sa procesu je však znovu tréner. Mentálna odolnosť začína osobnosťou a postojmi individuálneho hráča, ale je zdôraznená tímovou kultúrou. Jedným z dôležitých elementov víťazného ťaženia družstva je komunikácia. Futbal mal vždy svoj jazyk. Tréner alebo hráč musia komunikovať spôsobom, ktorý vyhovuje ich osobnosti, ich filozofii. Kričanie nie je komunikácia. Za komunikáciu považujem napríklad humorné podpichovanie, poklepanie po chrbte, srandičky, hecovanie ...sú to veci, ktoré potrebujete urobiť, aby ste vôbec začali komunikovať. Za dôležitý prvok považujem vytvorenie komunikačnej siete medzi hráčmi a trénerom. Trvať na tom, aby v mužstve prevládala úprimnosť, spätná väzba, stabilita, tímové rozhovory. Komunikácia je naozaj prvým krokom k úspechu každého hráča. Naopak, tréner sa musí vyvarovať neefektívnej komunikácie. Musí komunikovať keď vidí problém, musí používať pozitívny jazyk, nikdy sa nedomnievajte, vyhraďte si čas pre každého. Nikdy nesľubujte niečo, čo nemôžete splniť. Ak chcete posilniť sebaúctu, udržujte rovnováhu medzi chválou a kritikou. Naučte sa byť dobrým poslucháčom, naučte sa byť dobrým pýtajúcim sa. Kritizujte iba výkon, nikdy nekritizujte osobu ako takú. A používajte humor, dokáže byť veľkým odľahčením stresu. Tímové stretnutia ponúkajú trénerom s dobrými komunikačnými zručnosťami efektívny spôsob, ako dostať každého hráča na svoju stranu. A o to by malo predovšetkým ísť každému trénerovi. Aby tréner vybudoval úspešný tím, musí sa učiť a rozvíjať pri každej príležitosti. Už to tu bolo spomenuté, neberte to ako frázu, ale tréner naozaj musí byť vzorom, učiteľom. Nemenej dôležité je pre trénera budovanie vzťahov, či už medzi spolupracovníkmi alebo hráčmi. Tieto vzťahy sú teraz budované na presviedčaní, skôr než na kričaní a je oveľa pravdepodobnejšie , že sociálne vzťahy budú napredovať. Poslaním tohto príspevku by malo byť spoznanie, ako aspoň z časti vytvoriť pozitívnu atmosféru v tíme, ako byť nápomocný hráčom pri zvyšovaní ich výkonnosti, trénerom, aby mali dostatok informácii o jednotlivých hráčoch, z ktorých vytvoria jednoliaty a súdržný tím. Práve pohoda a mentálna stabilita okrem iného rozhodujú o tom, či natrénované na tréningu sa v ostrom zápase pretaví do víťazstva, alebo nie. Tá hranica je ozaj veľmi tenká a vtedy rozhodujú maličkosti. Osobne som zástancom toho, že všetko má mať svoju postupnosť a harmóniu... .

Videné 8557 krát Naposledy zmenené štvrtok, 29 október 2015 16:18
Pre písanie komentárov sa prihláste

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top
Súbory cookie nám uľahčujú poskytovať pre Vás naše služby. Používaním týchto stránok nám dávate súhlas používať súbory cookie. Zároveň súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov na tejto stránke.