Rudolf Hanák

Rudolf Hanák

Autor portálu

štvrtok, 13 jún 2019 18:40

TMK zo dňa 10.06.2019

1) Berie na vedomie
a. Informáciu o zahájení školenia GC v Nitre dňa 08.06.2019 na FC Nitra
b. Spolupráca s TÚ SFZ vzhľadom k realizácii novelizovanej Smernice k vzdelávaniu trénerov je na požadovanej úrovni.
c. Informáciu o stave a priebehu záverečnej prípravy na ME amatérov – Nemecko Jún 2019
d. Informáciu o semináre k predĺženiu licencií GC ObFZ Prievidza 13
e. Požiadavku predsedu TMK ObFZ Prievidza Mgr. Mojžiša o uvoľnenie z členstva v pravidelnej TMK a zaradenie do rozšírenej TMK z titulu pracovnej a športovej vyťaženosti.

pondelok, 29 apríl 2019 12:06

TMK zo dňa 29.04.2019

 • Berie na vedomie
 1. Splnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia 02/2019.
 2. Informáciu o priebehu školení UEFA ,,B“ licencie a plán školenia UEFA ,,C“ licencie
 3. Informáciu o priebehu prípravy Výberu ZsFZ v zmysle plánu prípravy na ME amatérov.
 4. Kooptáciu Bc. Milana Pavloviča do TMK ZsFZ ako nového predsedu TMK ObFZ Nitra a garanta vzdelávania za uvedený zväz.
pondelok, 22 október 2018 20:16

TMK zo dňa 22.10.2018

1) Berie na vedomie
a. Splnenie úloh predchádzajúceho uznesenia TMK ZsFZ 09 – 2018 okrem zadania spracovania materiálov členov TMK pre WEB ZsFZ ako účastníkov IV. MST 24.09.2018 v Nitre (p. Vincúr, Mojžiš, Grofik do 15.10.2018)
b. Informáciu Garanta vzdelávania o uskutočnenom seminári trénerov GRC organizovanom TMK ObFZ Topoľčany (Jacovce) dňa 18.10.2018 s pozitívnym hodnotením.

utorok, 02 október 2018 22:05

TMK zo dňa 01.10.2018

1. Berie na vedomie

a) 12.2018 Seminár trénerov Prievidza, 5.1.2019 ( Nové Zámky), 1.12.2018 (Topoľčany), 27.10.2018 (Levice), 8.12.2018 (Trenčín)

b) Splnenie úloh predchádzajúceho uznesenia TMK ZsFZ 08 - 2018

c) Region Cup 2018 v termíne 23-25.11.2018 Dunajská Lužná organizátor BFZ a termín prípadnej účasti na Výber HT NN Elitná časť 01.12.2018 v MŠH Klokočina Nitra

d) 10.2018 ObFZ Topolčany seminár zo zameraním na Etapu športovej predprípravy v spolupráci s klubom MŠK Žilina

e) 10.2018 ObFZ Prievidza seminár zo zameraním na Etapu základnej športovej prípravy v spolupráci s klubom MŠK Žilina

utorok, 24 apríl 2018 17:19

TMK zo dňa 23.04.2018

Akcia: Zasadnutie TMK ZsFZ

Dátum: 23. 04. 2018              od 10:00 hod.               v Komárne

 • Berie na vedomie
  1. Kontrola uznesenia 1-2018 úlohy splnené
  2. Požiadavku ObFZ Komárno ohľadom vzdelávania trénerov
  3. Informáciu o akcii 11-tky ZsFZ , KME UEFA porada RT 17.
  4. Informáciu o KME amatérov
sobota, 29 júl 2017 16:46

Časopis "Futbalový tréning"

Dovoľujem si Vás osloviť na základe informácie jedného z našich kolegov - trénerov o možnosti získania odborného časopisu :

pondelok, 05 jún 2017 11:37

TMK zo dňa 22.05.2017

AKCIA: ZASADNUTIE TMK ZSFZ

Dátum: 22. 05. 2017        od 10:00 hod.        v Nitre

 

1)    Berie na vedomie
a)    Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 02 – 2017.

piatok, 24 február 2017 20:11

TMK zo dňa 20.01.2017

AKCIA: ZASADNUTIE   TMK ZSFZ


Dátum: 20. 01. 2017        od 10:00 hod.    v  DF ZsFZ  Nitra

1)    Berie na vedomie
a)    Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 11 – 2016.
b)    Informáciu o priebehu školenia trénerov na  UEFA B licenciu – 18.02.2017 – miesto DF ZsFZ Nitra
c)    Informáciu o kontrole licencií trénerov v zmysle RS ZsFZ

piatok, 29 apríl 2016 16:18

Kontrola TMK

Kontrola TMK ZsFZ

TMK ZsFZ zistila pri opakovanej kontrole zápisov majstrovských stretnutí, že v niektorých kluboch (oddieloch) ani po 23. kole (po 8. jarnom) v prebiehajúcom ročníku 2015/16 neprišlo k náprave v zápise majstrovského stretnutia pri trénerskom poste.

utorok, 21 apríl 2015 19:23

TMK zo dňa 20.04.2015

ZASADNUTIE UŽŠEJ TMK ZSFZ


Dátum: 20. 04. 2015        od 10.00 hod.        v Komárne

1.)    Berie na vedomie :


a) Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 03/2015

Strana 1 z 4

futbalnetlogo

logozsfznew

logoufts white 500

sfzlogo 200 200

eufa respect logo

fairplay

Top
Súbory cookie nám uľahčujú poskytovať pre Vás naše služby. Používaním týchto stránok nám dávate súhlas používať súbory cookie. Zároveň súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov na tejto stránke.